W dniu 16.11.2020 r. ukazała się nowa wersja Comarch ERP Optima - 2021.0.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim szereg zmian podnoszących wydajność programu w zakresie m.in. naliczania wypłat oraz księgowania dokumentów. Wprowadzono możliwość uzupełnienia kodu JPK_V7 na formularzu kategorii. Umożliwiono także nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wprowadzono kontrolę limitu 14 dni urlopu ojcowskiego.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.

 • Dodano możliwość uzupełnienia kodów związanych z plikiem JPK_V7 na formularzu kategorii i przeniesienia ich na dokument w rejestrze VAT.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.

 • Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono kopiowanie ustawień z innej firmy.

 • Wprowadzono dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.

 • Wprowadzono szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.

 • Umożliwiono nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.

 • Wprowadzono możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.

 • Dodano możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.

 • Wprowadzono automat wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.

 • Umożliwiono dodanie wzorcowych schematów księgowych.

 • Z poziomu rejestru VAT wprowadzono możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.

 • Wprowadzono funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie

 • Dodano wydruk struktury wiekowej rozrachunków.

 • Wprowadzono kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.

 • Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

Informujemy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 nie będą wspierane na Windows 7.