Informujemy, że w dniu 27.01.2022 została udostępniona nowa wersja Comarch ERP Optima 2022.2.1.

W programie wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 7 stycznia 2022 r., jak również zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wynikające z Polskiego Ładu.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to także nowe wzory deklaracji rocznych PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-37(28).

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadzono możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-37(28) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2021.
  • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wynikające z Polskiego Ładu.
  • Zaktualizowano słownik kodów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021.
  • Udostępniono wydruk Zaświadczenie płatnika składek ZAS-12.