W dniu dzisiejszym została udostępniona przez Comarch nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.0.1.

Nowa wersja systemu to przede wszystkim udostępnienie faktoringu dla dużych i średnich firm we współpracy z Comarch Apfino, rozwój współpracy z platformą wszystko.pl, nowa deklaracja CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ, możliwość przenoszenia danych kadrowo-płacowych między bazami, a także automatyzacja zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP dla pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem. W module Biuro Rachunkowe udostępniona została możliwość wysyłania wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach do zapłaty.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Dodano nową deklarację CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.
  • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-8AR (12) i PIT-11 (29) na formularzach obowiązujących za rok 2022.
  • Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia oraz w oparciu o normę wynikającą z art. 130 k.p.
  • Wprowadzono automatyczne zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP za pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
Informujemy, że z końcem bieżącego roku zakończymy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych. Rekomendujemy dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji.