Jest już dostępna nowa wersje Comarch ERP Optima 2023.1.1 oraz Comarch HRM 2023.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim rozbudowa integracji z platformą Wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Dodano nowy wzór wydruku Oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2, udostępniono możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznej PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022, a także wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

W Comarch HRM udostępniono między innymi możliwość wysyłki powiadomień SMS do pracowników. Dodano również kreator grafiku pozwalający na przygotowanie, a następnie opublikowanie grafiku planu pracy. Ponadto wprowadzono obsługę urlopu wypoczynkowego na godziny oraz możliwość usunięcia przez przełożonego zatwierdzonej nieobecności podwładnego.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu obowiązujące od 1.01.2023 r.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Wprowadzono możliwość naliczenia i wydruku deklaracji PIT-8C(11) na formularzu obowiązującym za rok 2022.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Rozbudowano integrację z platformą wszystko.pl o możliwość importu zamówień. Więcej informacji jak szybko i bezpłatnie wystawiać na sprzedaż swoje towary w internecie na stronie sprzedawca.wszystko.pl
 • Umożliwiono automatyczną synchronizację danych z Comarch Apfino, aby lepiej wykorzystać możliwości platformy dostarczającej faktoring, windykację oraz płatności online.
 • Umożliwiono dodanie zdjęcia na podstawie URL dla Comarch e-Sklep.
 • Umożliwiono wczytywanie faktur zakupu w języku angielskim za pomocą OCR na liście faktur zakupu.
 • Dodano możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej dla kont Outlook 365 w oparciu o protokół OAuth2.

Nowości Comarch HRM 2023.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Udostępniono możliwość wysyłki powiadomień SMS do pracowników.
 • Dodano kreator grafiku pozwalający na przygotowanie, a następnie opublikowanie grafiku planu pracy.
 • Umożliwiono usuwanie zatwierdzonej nieobecności przez kierownika.
 • Obsłużono urlop wypoczynkowy na godziny.
 • Umożliwiono zmianę hasła do wydruków z Comarch ERP HR.
 • Dodano możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej dla kont Outlook 365 w oparciu o protokół OAuth2.
Informujemy, że z końcem bieżącego roku zakończymy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych. Rekomendujemy dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji.