Informujemy, że dostępne są nowe wersje Comarch ERP Optima 2023.3.1 oraz Comarch HRM 2023.2.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji CIT-8E(3) oraz PIT-37(29) na formularzach obowiązującym za rok 2022, a także możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje. W nowej wersji wprowadzono również zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu dotyczące pracy zdalnej, jak również umożliwiono edycję oferty opublikowanej na platformie wszystko.pl.

W Comarch HRM rozbudowano funkcjonalność pracy zdalnej oraz wprowadzono możliwość dodawania dokumentów do intranetu przez dowolnego Użytkownika.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadzono możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji rocznych CIT-8E(3) oraz PIT-37(29) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.
  • Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje.
  • Wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej.
  • Wprowadzono możliwość rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela.
  • Dostosowano wydruki ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów.
  • Dostosowano wysyłkę elektronicznego dokumentu dostawy eDD na platformę PUESC do nowej struktury obowiązującej od 13.02.2023.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono możliwość edycji oferty, która została opublikowana na platformie wszystko.pl.

Nowości Comarch HRM 2023.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Rozbudowano funkcjonalność pracy zdalnej w związku z nowelizacją kodeksu pracy.
  • Wprowadzono możliwość dodawania dokumentów do Intranetu przez dowolnego Użytkownika.