Dostępna jest nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.1.1. oraz Comarch HRM 2024.1.1.

W programie wprowadzono nową funkcjonalność Comarch ChatERP - wirtualnego asystenta usprawniającego pracę w programie. Rozszerzono również eksport Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur o możliwość przesyłania opisu dokumentu oraz opisu dla pozycji. Umożliwiono naliczenie i wysyłkę deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023. W module płacowo-kadrowym udostępniono funkcjonalność eksportu ZUS DRA bezpośrednio do ZUS.

W Comarch HRM dodano uwzględnianie w limicie pracy zdalnej okazjonalnej liczby dni wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy oraz wprowadzono zmiany w komunikacji aplikacji z nowymi wersjami Comarch ERP XL.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Dodano deklaracje roczną PIT-8AR w wersji 13.
 • Dostosowano Zaświadczenie płatnika składek Z-3 do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl.
 • Udostępniono możliwość naliczania i wysyłki deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Udostępniono wersję beta Comarch ChatERP – wirtualnego asystenta, który dzięki algorytmom sztucznej inteligencji udzieli informacji o danych zgromadzonych w systemie, wyjaśni jak działają funkcje programu oraz wykona wybrane czynności zlecone przez użytkownika.
 • Umożliwiono wczytywanie paragonów do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR.
 • Umożliwiono eksport ZUS DRA bezpośrednio do ZUS.
 • Wprowadzono obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
 • Rozszerzono eksport Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur o możliwość przesyłania opisu dokumentu oraz opisu dla pozycji.
 • Na liście Rezerwacji Odbiorcy Udostępniono operację seryjną, umożliwiającą automatyczną realizację zamówień.
 • Na fakturze cyklicznej wprowadzono funkcjonalność, która pozwoli przypisać atrybuty do pozycji dokumentu.
 • Na wydruku Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla umożliwiliśmy wykazanie informacji o adresie punktu sprzedaży i miejscu wystawienia dokumentu.

Nowości Comarch HRM 2024.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodano uwzględnianie w limicie pracy zdalnej okazjonalnej liczby dni wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy.
 • Wprowadzono zmiany w komunikacji modułu Comarch HRM z nowymi wersjami oprogramowania Comarch ERP XL.