Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2024.3.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji CIT-8E(4), IFT-2(10) oraz IFT-2R(10) na formularzach obowiązujących za rok 2023. W nowej wersji rozszerzono również wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur o import korekty zbiorczej/rabat oraz import i eksport Faktur Sprzedaży wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca. W module płacowo-kadrowym dodano wydruki dla deklaracji ZUS DRA.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadzono możliwość dodania i wysyłki deklaracji CIT-8E(4), IFT-2(10) oraz IFT-2R(10) na formularzach obowiązujących za rok 2023.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem PKO Bank Polski (integracja z iPKO biznes, aktywacja usługi Integra ERP).
  • Uproszczono odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.
  • Dodano wydruki dla deklaracji ZUS DRA.
  • Umożliwiono dodanie indywidualnego opisu dla podmiotu i grupy kontrahentów na formularzu faktury cyklicznej.
  • Rozszerzono wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur o import korekty zbiorczej/rabat oraz import i eksport Faktury Sprzedaży wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca.