Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2024.5.1 oraz Comarch HRM 2024.5.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim obsługa faktur zaliczkowych zakupu oraz możliwość wprowadzenia rezerwacji odbiorcy na podstawie skanów. W nowej wersji udostępniono funkcję zamknięcia miesiąca dla biur rachunkowych i możliwość dodania oraz wydruku pełnomocnictwa UPL-1. W module płacowo-kadrowym wprowadzono kontrolę naruszeń reguł Kodeksu pracy w planie i czasie pracy oraz umożliwiono ewidencję osób wykonujących pracę na podstawie umowy B2B.

W Comarch HRM wprowadzono możliwość obsługi pracowników kontraktowych (B2B), a także udostępniono obsługę urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych.

Ponad 60 nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Wprowadzono możliwość dodania i wysyłki deklaracji VIU-DO(2) na formularzu obowiązującym za rok 2024.
 • Dostosowano wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego do aktualnych interpretacji ZUS w przypadku, gdy pracownik korzystał ze zwolnienia w powodu siły wyższej.

Nowości Comarch ERP Optima, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono obsługę faktur zaliczkowych zakupu.
 • Umożliwiono wprowadzenie rezerwacji odbiorcy na podstawie skanów za pomocą usługi Comarch OCR.
 • Poszerzono współpracę z Comarch Shipping o możliwość dodawania wielu paczek na zlecenie nadania przesyłki.
 • Umożliwiono połączenie z terminalem płatniczym eService działającym na protokole ECR EFT za pomocą połączenia TCP/IP.
 • Umożliwiono import historii rachunków bankowych w integracji z platformą Comarch Apfino.
 • Wprowadzono funkcję zamknięcia miesiąca dla biur rachunkowych współpracujących z klientami korzystającymi z Comarch ERP XT lub Comarch Moje BR.
 • Dodano możliwość ustawienia blokad dla użytkowników do rejestrów VAT.
 • Umożliwiono dodanie oraz wydruk pełnomocnictwa UPL-1.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie UPO dla plików JPK_V7.
 • Wprowadzono kontrolę naruszeń reguł Kodeksu pracy w planie i czasie pracy.
 • Umożliwiono ewidencję osób wykonujących pracę na podstawie umowy B2B.
 • Dodano wydruk ewidencji pracy zdalnej.

Nowości Comarch HRM 2024.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono możliwość obsługi pracowników kontraktowych (B2B).
 • Udostępniono obsługę urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych.
 • Umożliwiono korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas logowania do aplikacji.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 5.0:

 • W Analizach BI dodano raport porównujący rozliczenia i rozrachunki, który umożliwi weryfikację rozbieżności pomiędzy nimi. Również wprowadzono raport inwentaryzacji pozwalający zweryfikować stany magazynowe w systemie ze stanem faktycznym. Poza tym nastąpił dalszy rozwój obszaru Kadr i Płac w zakresie raportów prezentujących nadgodziny, rezerwy urlopowe czy czas zakończenia pracy.