Aby zaprogramować klucz HASP współpracujący z oprogramowaniem Comarch ERP Optima należy:

Przejdź do "obszaru powiadomień" systemu Windows (prawy dolny róg ekranu obok godziny).

Znajdź ikonę przypominającą kłódkę o nazwie - Comarch ERP Menadżer Licencji.

Wybierz pod prawym przyciskiem myszy opcję: „Aktualizuj licencje w kluczu HASP” a następnie „Aktualizacja z chmury”.

Pamiętaj: Programowanie należy przeprowadzić z komputera, do którego fizycznie podpięty jest klucz HASP!