Aby sprawdzić rozmiary tabel w bazie Microsoft SQL (fizyczna zajętość tabeli, ilość rekordów) można zastosować zamieszczone poniżej zapytanie. Zapytanie uruchamiany z poziomu Microsoft SQL Server Management Studio.

Za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio uruchamiamy New Query, gdzie jako zawartość wpisujemy:

CREATE TABLE #rozmiary (
_name varchar(128),
_rows int,
_reserved varchar(18),
_data varchar(18),
_index_size varchar(18),
_unused varchar(18)
)

INSERT INTO #rozmiary exec sp_MSforeachtable "sp_spaceused [?]"

SELECT * FROM #rozmiary ORDER BY _rows DESC

DROP TABLE #rozmiary

Uruchamiamy działanie za pomocą polecenia Execute. W wyniku działania zapytania w oknie Results otrzymujemy informację o rozmiarach poszczególnych tabel bazy danych.