Zmiana nazwy komputera, powoduje, że zainstalowana na nim instancja Microsoft SQL Server przestaje działać prawidłowo. Dla przykładu: stara nazwa komputera to KOMPUTER, a nazwa instancji to KOMPUTER\OPTIMA. Po zmianie nazwy komputera na NOWY, należy za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio uruchomić procedury pozwalające na zmianę nazewnictwa.

Za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio uruchamiamy New Query, gdzie jako zawartość wpisujemy:

sp_dropserver 'KOMPUTER\OPTIMA'

GO

sp_addserver 'NOWY\OPTIMA', local

GO

Uruchamiamy działanie za pomocą polecenia Execute. Po wykonaniu polecenia konieczne jest ponowne uruchomienie serwera SQL (nazwa serwera, prawy przycisk, polecenie Restart).