System operacyjny Windows już od wersji Windows 98 SE umożliwia dostęp zdalny do komputera (z wyjątkiem późniejszych systemów w wersjach Home).

W celu uruchomienia dostępu zdalnego do wybranego komputera, należy zezwolić na połączenia zdalne i wybrać użytkowników, którzy uzyskają do niego dostęp z zewnątrz (wszyscy użytkownicy o prawach administratora komputera udostępnionego mają już taki dostęp, więc nie ma potrzeby przydzielania im dodatkowych uprawnień). Można to wykonać z poziomu zakładki Zdalny - pole Pulpit zdalny we właściwościach Systemu (Panel sterowania - > System -> Zdalny).

System Windows pozwala na pracę jednego użytkownika, niezależnie czy będzie to użytkownik lokalny czy zdalny, z wyjątkiem systemów serwerowych (Windows Server), które umożliwiają jednoczesną pracę dla dwóch użytkowników zdalnych. Innym sposobem zwiększenia liczby użytkowników zdalnych serwera jest zastosowanie tzw. serwera terminali, co umożliwia pracę dowolnej liczby użytkowników w jednym czasie. Wiąże się to jednak z zakupem dodatkowych licencji do pracy terminalowej.

Standardowo Pulpit zdalny udostępniany jest na porcie 3389 komputera. Z poziomu rejestru Windows istnieje możliwość zmiany tego portu, co może mieć znaczenie przy dostępie z zewnątrz do kilku komputerów zdalnych wewnątrz firmy, dostępnych pod jednym publicznym adresem IP. Aby zmienić port dla pulpitu zdalnego należy uruchomić edytor rejestru (polecenie Uruchom: regedit), wyszukać klucz: KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber i zmienić jego wartość na wybraną przez użytkownika.

Ciekawą alternatywę umożliwiającą pracę dowolnej liczby użytkowników zdalnych (w zależności od wybranego wariantu licencji), niezależnie od tego czy będzie to system z linii Home, Professional czy Server stanowi oprogramowanie ThinStuff. Program jest dostępny w naszej ofercie.