Programy autorskie Alians, pracujące w formie licencjonowanej (nie dotyczy wersji demo) zabezpieczone są indywidualnym plikiem licencyjnym (plik z rozszerzeniem lic). Aby otrzymać odpowiedni plik licencyjny dla wybranego programu i stanowiska, na którym zostanie uruchomiony program, konieczne jest wygenerowanie pliku klucza (plik z rozszerzeniem key). Plik klucza należy przekazać do naszej firmy w celu wygenerowania właściwego pliku licencyjnego.

W folderze, gdzie zainstalowano program autorski Alians, znajduje się program Generator Klucza umożliwiający wygenerowanie klucza produktu. Aby z niego skorzystać należy uruchomić program KeyGen.exe.

 

W polu Plik programu dla którego generujemy klucz, należy wskazać plik programu, dla którego chcemy wygenerować plik klucza. Jest to główny plik exe związany z aplikacją dla której chcemy otrzymać licencję. Przykładowo dla programu Paski wynagrodzeń będzie to plik: oPiK_Paski.exe znajdujący się w folderze, w którym zainstalowany jest program Comarch ERP Optima. Dla programu MiniAnalizy jest to plik miniAnalizy.exe, znajdujący się w folderze w którym zainstalowano program (domyślnie: C:\Program Files (x86)\ALIANS\Alians miniAnalizy).

W polu Lokalizacja pliku klucza, wskazujemy folder w którym zostanie zapisany plik klucza. Polecamy na każdym komputerze założyć sobie nowy folder np C:\KLUCZE_ALIANS i pliki kluczy oraz licencje zapisywać do tego folderu.

Naciskając przycisk Generuj klucz, w folderze Lokalizacja pliku klucza, zostanie wygenerowany plik z rozszerzeniem key np. oPiK_Paski_XXXXXX.lic. Plik należy przekazać do naszej firmy w celu wygenerowania właściwego pliku licencyjnego. Nazwa pliku licencyjnego jest taka sama jak nazwa pliku klucza, z tą różnicą, że plik licencyjny posiada rozszerzenie lic.