eBOK - Panel Klienta

Internetowe biuro obsługi klienta

eBOK - Panel Klienta umożliwia przegląd dokumentów, płatności oraz korespondencję pomiędzy klientami a biurem użytkującym Comarch ERP Optima. Panel Klienta dostępny jest w wersji przeglądarkowej (Chrome, Firefox, Edge).

Przykładowe ekrany

 

  • Logowanie Logowanie
  • Pulpit Pulpit
  • Faktura Faktura

Każdy użytkownik eBOK posiada swoje indywidualne konto, zabezpieczone loginem i hasłem. Konto może posiadać uprawnienia administracyjne wobec innych pracowników klienta, co umożliwia tworzenie kolejnych, podległych klientowi kont użytkowników z ograniczonym zakresem uprawnień.

eBOK umożliwia przeglądanie dokumentów faktur, zapisów rejestru sprzedaży, rezerwacji odbiorcy, faktur proforma oraz listy nierozliczonych płatności. Ponadto możliwe jest prowadzenie korespondencji z przedstawicielami zdefiniowanych w firmie działów, wysyłania wiadomości, otrzymywania odpowiedzi. Panel Klienta umożliwia śledzenie korespondencji archiwalnej i bieżącej.

Panel Klienta wyposażony jest w obszar umożliwiający przekazywanie i gromadzenie różnego rodzaju dokumentów (np. pdf, doc, xls), które mogą być pogrupowane w oddzielnych folderach.

Dane w systemie eBOK są synchronizowane z programem Comarch ERP Optima. Częstotliwość synchronizacji można ustawić w zależności od potrzeb. Synchronizacja może dotyczyć jednej lub wielu baz firmowych Comarch ERP Optima.

Istnieje możliwość spersonalizowania systemu, dopasowując zakres synchronizowanych informacji z Comarch ERP Optima do indywidualnych oczekiwań użytkownika.