Import atrybutów z Excel

Wczytywanie atrybutów towarów, kontrahentów i środków trwałych z plików Excel dla Comarch ERP Optima.

Program pozwala na masowe wczytanie atrybutów dla towarów, kontrahentów i środków trwałych z pliku Excel do systemu Comarch ERP Optima. Program realizuje zarówno dopisywanie nowych atrybutów jak również ich aktualizację.

Wartości atrybutów powinny znajdować się w odpowiednio przygotowanym arkuszu Excel (xls lub xlsx). Wymagane jest zachowanie właściwej nazwy arkusza: Atrybuty oraz zastosowanie właściwych nazw i kolejność kolumn. Pierwsza kolumna o nazwie Kod: zawiera odpowiednio kod towaru, kontrahenta lub środka trwałego, druga kolumna Wartosc, która zawiera wartość atrybutu. Program obsługuje następujące formaty atrybutów: tekst, liczba, lista i data.