Cennik Usług informatycznych

Dotyczy usług świadczonych dla Klientów nieposiadających Umowy Ryczałtowej lub Pakietu Usług Informatycznych.

Rodzaj usługi

Cena

Usługa informatyczna - standardowa
cena za każdą rozpoczętą godzinę
240 zł
Krótka konsultacja zdalna (do 15 min.) 60 zł

 

Zasady rozliczania usług:

 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką za Usługi informatyczne – standardowe, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Usługi informatyczne – standardowe, za każde rozpoczęte 0.25 godz.
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie (usługi ekspresowe) oraz poza godzinami pracy biura może wiązać się z dodatkową dopłatą za usługę w wysokości 100% wartości usługi.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.

 

Pakiety Usług Informatycznych

Przedpłacone Pakiety Usług Informatycznych.

 

Pakiet 12/5

Pakiet 12/10

Pakiet 12/20

Ważność pakietu (miesiące) 12 12 12
Stawka godzinowa 230 zł 220 zł 210 zł
Cena pakietu 1150 zł 2200 zł 4200 zł

 

 

Pakiet 6/4

Pakiet 6/8

Pakiet 6/16

Ważność pakietu (miesiące) 6 6 6
Stawka godzinowa 230 zł 220 zł 210 zł
Cena pakietu 920 zł 1760 zł 3360 zł

 

 

Pakiet 3/2

Pakiet 3/4

Pakiet 3/8

Ważność pakietu (miesiące) 3 3 3
Stawka godzinowa 230 zł 220 zł 210 zł
Cena pakietu 460 zł 880 zł 1680 zł

 

Zasady rozliczania Pakietów Usług Informatycznych:

 • Pakiet na obsługę informatyczną można wykorzystać w okresie 3, 6 lub 12 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z wartością określoną w wierszu "Ważność pakietu (miesiące)".
 • Świadczone usługi informatyczne oraz koszty dojazdów pomniejszają wartość pakietu.
 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne (Cennik Podstawowy).
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, za każde rozpoczęte 0.25 godz.
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie (usługi ekspresowe) oraz poza godzinami pracy biura może wiązać się z dodatkową dopłatą za usługę w wysokości 100% wartości usługi.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.
 • Jeżeli wykorzystanie wartości pakietu nastąpi przed upływem jego ważności, to ważność pakietu zostaje skrócona do dnia jego wykorzystania. Ewentualna kwota przekroczenia wartości Pakietu rozliczona zostanie oddzielną fakturą, zgodnie ze stawką godzinową obowiązującą w ramach Pakietu.
 • Niewykorzystana Wartość Pakietu przechodzi do rozliczenia w kolejnym okresie, o ile przed upływem ważności Pakietu zostanie zakupiony kolejny. Do rozliczenia w ramach kolejnego Pakietu przechodzi wyłącznie kwota niewykorzystana w ramach ostatniego pakietu.
Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietu Usług Informatycznych

Umowy Ryczałtowe

Wymagane zawarcie umowy.

Dla Klientów wymagających stałej opieki informatycznej, szybkości podejmowania działań serwisowych, pierwszeństwa w ich realizacji oraz kompleksowości obsługi, proponujemy zawarcie Umowy Serwisowej. Warunki świadczenia usług, a także stawki stosowane w ramach Umowy Serwisowej podlegają indywidualnym ustaleniom.

Umowa Serwisowa gwarantuje stałą kwotę ryczałtu miesięcznego połączonego z atrakcyjną stawką rozliczeniową za świadczone przez nas usługi informatyczne. Umowy ryczałtowe dostępne są już od 240 zł miesięcznie.

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.