Cennik Usług informatycznych

Dotyczy usług świadczonych dla Klientów nieposiadających Umowy Ryczałtowej lub Pakietu Usług Informatycznych.

Rodzaj usługi

Cena

Usługa informatyczna - standardowa
cena za każdą rozpoczętą godzinę
220 zł
Krótka konsultacja zdalna (do 15 min.) 55 zł

 

Zasady rozliczania usług:

 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką za Usługi informatyczne – standardowe, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Usługi informatyczne – standardowe, za każde rozpoczęte 0.25 godz.
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie (usługi ekspresowe) oraz poza godzinami pracy biura może wiązać się z dodatkową dopłatą za usługę w wysokości 100% wartości usługi.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.

 

Pakiety Usług Informatycznych

Przedpłacone Pakiety Usług Informatycznych.

 

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

Czas reakcji zazwyczaj 2-3 dni zazwyczaj do 24 godzin zazwyczaj od ręki
Sposób realizacji

zdalny

e-mail

zdalny

e-mail

u klienta

zdalny

e-mail

u klienta

Stawka godzinowa 200 zł 200 zł 200 zł
Wartość pakietu 1000 zł 2000 zł 4000 zł
Cena pakietu 1000 zł 2000 zł 4000 zł
Możliwość rozbudowy      
do 24 godz. + u klienta + 100 zł - -
od ręki + u klienta + 200 zł + 100 zł -

 

Zasady rozliczania Pakietów Usług Informatycznych:

 • Pakiet na obsługę informatyczną można wykorzystać w okresie do 12 miesięcy od jego zakupu.
 • Świadczone usługi informatyczne oraz koszty dojazdów pomniejszają wartość pakietu.
 • Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji do 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką za Krótkie konsultacje zdalne (Cennik Podstawowy).
 • Konsultacje zdalne, o całkowitym czasie konsultacji powyżej 15 minut, rozliczane są zgodnie ze stawką obowiązującą w ramach Pakietu, za każde rozpoczęte 0.25 godz.
 • Usługi informatyczne świadczone są zgodnie z zamówieniem Klienta przekazanym w formie ustnej, mailowej lub pisemnej w uzgodnionym przez strony terminie, w godzinach pracy biura: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Standardowy termin rozpoczęcia realizacji usługi informatycznej uzależniony jest od wersji posiadanego pakietu.
 • Świadczenie usług w przyśpieszonym terminie (usługi ekspresowe) oraz poza godzinami pracy biura może wiązać się z dodatkową dopłatą za usługę w wysokości 100% wartości usługi.
 • Rozbudowa pakietu o dodatkowe opcje nie powiększa Wartości Pakietu przeznaczonej do rozliczenia usług informatycznych i/lub dojazdów.
 • Firmy posiadające Pakiet w wariancie I mogą skorzystać z usługi świadczonej w siedzibie Klienta bez konieczności nabywania rozbudowy pakietu. W takim przypadku Wizyty u klienta rozliczane są zgodnie ze stawką za Usługi informatyczne – standardowe (Cennik Podstawowy), pierwsza godzina w całości, następne za każde rozpoczęte 0.5 godz.
 • Koszty dojazdów rozliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dojazdów.
 • Jeżeli wykorzystanie wartości pakietu nastąpi przed upływem 12 miesięcy to ważność pakietu zostaje skrócona do dnia jego wykorzystania.
 • Niewykorzystana Wartość Pakietu przechodzi do rozliczenia w kolejnym okresie, o ile przed upływem ważności Pakietu zostanie zakupiony kolejny. Do rozliczenia w ramach kolejnego Pakietu przechodzi wyłącznie kwota niewykorzystana w ramach ostatniego pakietu.
Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietu Usług Informatycznych

Umowy Ryczałtowe

Wymagane zawarcie umowy.

Dla Klientów wymagających stałej opieki informatycznej, szybkości podejmowania działań serwisowych, pierwszeństwa w ich realizacji oraz kompleksowości obsługi, proponujemy zawarcie Umowy Serwisowej. Warunki świadczenia usług, a także stawki stosowane w ramach Umowy Serwisowej podlegają indywidualnym ustaleniom.

Umowa Serwisowa gwarantuje stałą kwotę ryczałtu miesięcznego połączonego z atrakcyjną stawką rozliczeniową za świadczone przez nas usługi informatyczne.

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.