BackupSQL

Automatyzacja procesu wykonywania i przechowywania kopii baz danych dla Microsoft SQL w oparciu o harmonogram.

Bazy SQL

Bazy SQL

Archiwizujemy wszystkie lub wybrane bazy danych na serwerze SQL.

Oddzielne foldery

Oddzielne foldery

Archiwum dla każdej z baz może zostać zapisane w oddzielnym folderze.

Kopia lokalna

Kopia lokalna

Kopia jest wykonywana i przechowywana przez określoną liczbę dni w folderze lokalnym serwera.

Kopia sieciowa

Kopia sieciowa

Kopie mogą być dodatkowo przechowywane we wskazanym folderze sieciowym.

Kopia FTP

Kopia FTP

Kopie mogą być dodatkowo przechowywane na serwerze FTP.

Kompresja ZIP

Kompresja ZIP

Archiwa baz mogą być pakowane do plików ZIP zabezpieczonych hasłem.

Harmonogram

Harmonogram

Proces archiwizacji odbywa się w oparciu o zdefiniowane harmonogramy.

Potwierdzenia email

Potwierdzenia email

Zakończenie procesu archiwizacji może być potwierdzone wysłaniem wiadomości email.