Cennik Oprogramowania Autorskiego

Programy naszego autorstwa.

BACKUPSQL

Cena

 • Backup z poziomu aplikacji (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Backup automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Kompresja archiwów ZIP + szyfrowanie AES 256
 • Kopia sieciowa dla każdego zadania backupu
 • Kopia FTP dla każdego zadania backupu
 • Potwierdzenie mailowe dla każdego zadania backupu
250 zł

 

MINIANALIZY (abonament na 12 miesięcy)

Cena

 • Wykonywanie analiz z poziomu aplikacji
 • Wykonywanie analiz w sposób automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba zadań)
 • Eksport wyników do plików: xlsx, csv, txt, xml (w tym automatyczne generowanie plików do określonej lokalizacji na komputerze, sieciowej, FTP, jako załącznik wiadomości email)
 • Eksport wyników do bazy danych MS SQL oraz MySQL
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do wskazanych adresatów
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do adresatów z wyników analizy
 • Pakiet przykładowych analiz dla programu Comarch ERP Optima
290 zł

 

FAKTURY DO PDF (abonament na 12 miesięcy)

Cena

 • Zapisywanie faktur na dysku komputera (elektroniczne archiwum)
 • Wysyłanie faktur jako załącznik do wiadomości email
 • Wysyłanie faktur na serwer FTP
 • Wysyłanie faktur do baz danych MySQL / MS SQL
 • Generowanie skróconego pliku XML wraz z możliwością przekazania na serwer FTP
290 zł

 

EWINDYKATOR (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Program umożliwia masowe wysyłanie przypomnień i ponagleń dla dłużników.

290 zł

 

MINIMAILING (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Program pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonych grup adresatów.

290 zł

 

IMPORT ATRYBUTÓW (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Program pozwala na masowe wczytanie atrybutów dla towarów, kontrahentów i środków trwałych z pliku Excel do systemu Comarch ERP Optima.

100 zł

 

CZYNSZE DLA COMARCH ERP OPTIMA

Cena

Program wspomaga wykonywanie naliczeń czynszowych i rozliczenia mediów dla Comarch ERP Optima. Do działania wymaga posiadania modułów Kasa - Bank oraz Faktury Comarch ERP Optima.

Uwaga: Dla kalkulacji wersji wielostanowiskowej, dla firm powiązanych oraz upgradu podstawowego stosuje się zasady zgodne z obowiązującymi dla Comarch ERP Optima.

990 zł

 

DODATEK PŁACE I KADY DLA COMARCH ERP OPTIMA (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Dodatek Płace i Kadry - Paski wynagrodzeń

290 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import dodatków do wynagrodzeń z pliku Excel

290 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import stawek zaszeregowania z pliku Excel

190 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import kart RCP z pliku Excel

100 zł

Uwaga: Podana cena obowiązuje przy zakupie na 1 stanowisko, kolejne stanowisko +100%. Wersja wielofirmowa + 100%.

 

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.