Cennik Oprogramowania Autorskiego

Programy naszego autorstwa.

BACKUPSQL

Cena

 • Backup z poziomu aplikacji (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Backup automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba baz danych, nieograniczona liczba zadań backupu)
 • Kompresja archiwów ZIP + szyfrowanie AES 256
 • Kopia sieciowa dla każdego zadania backupu
 • Kopia FTP dla każdego zadania backupu
 • Potwierdzenie mailowe dla każdego zadania backupu
250 zł

 

MINIANALIZY (abonament na 12 miesięcy)

Cena

 • Wykonywanie analiz z poziomu aplikacji
 • Wykonywanie analiz w sposób automatyczny w oparciu o harmonogram (nieograniczona liczba zadań)
 • Eksport wyników do plików: xlsx, csv, txt, xml (w tym automatyczne generowanie plików do określonej lokalizacji na komputerze, sieciowej, FTP, jako załącznik wiadomości email)
 • Eksport wyników do bazy danych MS SQL oraz MySQL
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do wskazanych adresatów
 • Wyniki analizy jako treść wiadomości email lub SMS do adresatów z wyników analizy
 • Pakiet przykładowych analiz dla programu Comarch ERP Optima
290 zł

 

FAKTURY DO PDF (abonament na 12 miesięcy)

Cena

 • Zapisywanie faktur na dysku komputera (elektroniczne archiwum)
 • Wysyłanie faktur jako załącznik do wiadomości email
 • Wysyłanie faktur na serwer FTP
 • Wysyłanie faktur do baz danych MySQL / MS SQL
 • Generowanie skróconego pliku XML wraz z możliwością przekazania na serwer FTP
290 zł

 

EWINDYKATOR (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Program umożliwia masowe wysyłanie przypomnień i ponagleń dla dłużników.

290 zł

 

MINIMAILING (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Program pozwala na masowe wysyłanie korespondencji email do określonych grup adresatów.

290 zł

 

CZYNSZE DLA COMARCH ERP OPTIMA

Cena

Program wspomaga wykonywanie naliczeń czynszowych i rozliczenia mediów dla Comarch ERP Optima. Do działania wymaga posiadania modułów Kasa - Bank oraz Faktury Comarch ERP Optima.

Uwaga: Dla kalkulacji wersji wielostanowiskowej, dla firm powiązanych oraz upgradu podstawowego stosuje się zasady zgodne z obowiązującymi dla Comarch ERP Optima.

990 zł

 

DODATEK PŁACE I KADY DLA COMARCH ERP OPTIMA (abonament na 12 miesięcy)

Cena

Dodatek Płace i Kadry - Paski wynagrodzeń

290 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import dodatków do wynagrodzeń z pliku Excel

290 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import stawek zaszeregowania z pliku Excel

190 zł

Dodatek Płace i Kadry - Import kart RCP z pliku Excel

100 zł

Uwaga: Podana cena obowiązuje przy zakupie na 1 stanowisko, kolejne stanowisko +100%. Wersja wielofirmowa + 100%.

 

 

FUNKCJE DODATKOWE DLA COMARCH ERP OPTIMA

Cena *

Atrybuty towarów z pliku Excel

300 zł

Rabaty z pliku Excel

300 zł

Atrybuty kontrahentów z pliku Excel

200 zł

Import opiekunów kontrahentów z pliku Excel

300 zł

Seryjna zmiana kodu kontrahenta

200 zł

Plan kont z pliku Excel

400 zł

Generator kont księgowych kontrahentów

300 zł

BO księgowe z pliku Excel

400 zł

BO księgowe z pliku Excel - konta obce

500 zł

Kategorie na podstawie planu kont

500 zł

Kategorie - ustalenie procentu KUP

200 zł

Dekret księgowy z pliku Excel

300 zł

Faktury z pliku Excel

300 zł

Rejestr sprzedaży z pliku Excel

400 zł

Środki trwałe, wyposażenie i dokumenty z pliku Excel

600 zł

Atrybuty środków trwałych z pliku Excel

200 zł

Eksport plików z Biblioteki dokumentów do folderu

300 zł

Usunięcie "Zapłata za" z opisu dla banku

100 zł

Dokumenty handlowe: Zmiana nazwy i opisu

200 zł

* Uwaga: Standardowa cena każdej funkcji dodatkowej obejmuje:

 • Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
 • Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje funkcji, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima, ulepszenia funkcji) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
 • Licencja na użytkowanie funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.

Dodatkowe opcje:

 • Rozszerzenie o możliwość pobierania aktualizacji funkcji o dodatkowe 12 miesięcy: +50% ceny podstawowej (wymagany zakup tej opcji w okresie ważności aktualizacji tj. do 1 miesiąca od pierwszego zakupu lub do 12 miesięcy od kolejnych aktualizacji).
 • Wsparcia wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej w wymiarze 1 godzina wsparcia w okresie do 30 dni od daty zakupu funkcji +200 zł.
 • Dodatkowe godziny wsparcia możliwe do zakupu zgodnie z obowiązującym cennikiem usług informatycznych.
 • Wersja dla biur rachunkowych: +100% ceny podstawowej.
 • Wersja dla podmiotów powiązanych: +100% ceny podstawowej (do 5 podmiotów), +10% ceny podstawowej dla każdego kolejnego podmiotu powyżej 5-go.
 

 

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.