Usunięcie "Zapłata za" z opisu dla banku

Funkcja umożliwia usunięcie tekstu: "Zapłata za" (standardowo uzupełnianego przez Comarch ERP Optima dla faktur zakupowych) w opisie dla banku, co umożliwia emitowanie przelewów bankowych dla kontrahentów bez tego tekstu.

Instalacja funkcji dodatkowej:

  1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
  2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Kasa/Bank-> Preliminarz płatności -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
  3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Preliminarz płatności.
  4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
  5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
  6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
  7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.