Środki trwałe, wyposażenie, dokumenty środków trwałych z pliku Excel

Funkcja umożliwia import listy środków trwałych, listy wyposażenia oraz dokumentów dla środków trwałych i wyposażenia z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Ewidencja Środków trwałych -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista środków trwałych.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

 • Arkusz: Srodki trwale - Kolumna - Typ - dozwolone wartości: ST, WNP
 • Grupy ST i WNP uzupełniają się w Comarch ERP Optima na podstawie zawartości arkusza
 • Arkusz: Dokumenty ST - Kolumna Typ - dozwolone wartości: AMORT, PRZESZ, ULEPSZ
 • Arkusz: Wyposazenie - Kolumna - JM1 (jednostki miary) uzupełniają się w Comarch ERP Optima na podstawie zawartości arkusza

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.