Rabaty dla towarów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu rabatów - stała cena dla towarów z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne-> Rabaty -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Rabaty.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Plik wzorcowy zawiera trzy arkusze: Stała cena - jeden kontrahent, Stała cena - grupa kontrahentów, Stała cena - wszyscy kontrahenci, które należy wypełnić lub usunąć w zależności od zakresu importowanych danych.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

 • Arkusz Stała cena - jeden kontrahent:
  • Kolumna: Kod kontrahenta - wymagana, tekstowa, zawiera kod kontrahenta w Comarch ERP Optima
  • Kolumna: Kod towaru - wymagana, tekstowa, zawiera kod towaru/usługi z Comarch ERP Optima
  • Kolumna: Rodzaj - wymagana wartość tekstowa: netto lub brutto - określa rodzaj ceny
  • Kolumna: Cena - wartość wymagana liczbowa - określa cenę dla Comarch ERP Optima
  • Kolumna Data - wartość tekstowa, może pozostać pusta - określa datę od kiedy obowiązuje cena
 • Arkusz Stała cena - grupa kontrahentów:
  • Kolumna: Grupa kontrahentów - wymagana, tekstowa, zawiera kod grupy kontrahenta w Comarch ERP Optima
  • Kolumna: Kod towaru - wymagana, tekstowa, zawiera kod towaru/usługi z Comarch ERP Optima
  • Kolumna: Rodzaj - wymagana wartość tekstowa: netto lub brutto - określa rodzaj ceny
  • Kolumna: Cena - wartość wymagana liczbowa - określa cenę dla Comarch ERP Optima
  • Kolumna Data - wartość tekstowa, może pozostać pusta - określa datę od kiedy obowiązuje cena
 • Arkusz Stała cena - wszyscy kontrahenci:
  • Kolumna: Kod towaru - wymagana, tekstowa, zawiera kod towaru/usługi z Comarch ERP Optima
  • Kolumna: Rodzaj - wymagana wartość tekstowa: netto lub brutto - określa rodzaj ceny
  • Kolumna: Cena - wartość wymagana liczbowa - określa cenę dla Comarch ERP Optima
  • Kolumna Data - wartość tekstowa, może pozostać pusta - określa datę od kiedy obowiązuje cena

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.