Kategorie na podstawie planu kont

Funkcja umożliwia zakładanie kategorii księgowych na podstawie planu kont.

 

W skład pełnego zakresu funkcjonalności wchodzą dwa zestawy funkcji dodatkowych:

1. Zestaw: Kategorie na podstawie planu kont, dostępny na liście kategorii w opcji: Ogólne -> Kategorie

2. Zestaw: Kategorie na podstawie kont (dla zaznaczonych), dostępny na liście kont księgowych w opcji: Księgowość -> Plan kont

 

Zestaw 1: Kategorie na podstawie planu kont

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kategorie -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kategorii.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja składa się z trzech skryptów o nieco odmiennej funkcjonalności, które umożliwiają użytkownikowi szybkie utworzenie struktury kategorii w programie Comarch ERP Optima na podstawie planu kont (Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus).

Generator kategorii KOSZTY

Skrypt dodaje nową kategorię kosztową (kategorię ogólną) KOSZTY, a następnie na podstawie podanego zakresu kont od-do np. od 400 do 499, dodaje do tej kategorii, kategorie szczegółowe zgodnie z kontami analitycznymi we wskazanym zakresie od-do. Z zakresu kont analitycznych od-do, wykluczone zostają konta księgowe, dla których numer konta księgowego występuje już na liście kategorii.

Jako kod dla nowych kategorii zostaje przyjęty numer konta księgowego, jako nazwa kategorii - nazwa konta księgowego, konto segmentu Wn - numer konta księgowego. Dodatkowo pola: Stawka, Rodzaj, Odliczenia zostają wypełnione odpowiednio wartościami: 23 %, Inne oraz Tak.

Funkcja jest przeznaczona dla podmiotów, w których plan kont oparty jest wyłącznie o układ rodzajowy (konta zespołu 4) lub do generowania kategorii kosztowych dla kont zespołu 7.

 

Generator kategorii PRZYCHODY

Skrypt dodaje nową kategorię przychodową (kategorię ogólną) PRZYCHODY, a następnie na podstawie podanego zakresu kont od-do np. od 700 do 799, dodaje do tej kategorii, kategorie szczegółowe zgodnie z kontami analitycznymi we wskazanym zakresie od-do. Z zakresu kont analitycznych od-do, wykluczone zostają konta księgowe, dla których numer konta księgowego występuje już na liście kategorii.

Jako kod dla nowych kategorii zostaje przyjęty numer konta księgowego, jako nazwa kategorii - nazwa konta księgowego, konto segmentu Ma - numer konta księgowego. Dodatkowo pola: Stawka i Rodzaj, zostają wypełnione odpowiednio wartościami: 23 % oraz Usługi. 

Funkcja jest przeznaczona dla podmiotów, w których plan kont oparty jest o układ rodzajowy lub kalkulacyjny.

 

Generator kategorii KOSZTY KALKULACYJNE

Skrypt dodaje nową kategorię kosztową (kategorię ogólną) na podstawie wybranego konta kalkulacyjnego np. 501-01, a następnie na podstawie podanego zakresu kont rodzajowych od-do np. od 400 do 499, dodaje do tej kategorii, kategorie szczegółowe zgodnie z kontami analitycznymi we wskazanym zakresie od-do. Z zakresu kont analitycznych od-do, wykluczone zostają konta księgowe, dla których numer konta księgowego poprzedzony numerem konta kalkulacyjnego oraz znakiem "-", występuje już na liście kategorii.

Jako kod dla nowych kategorii zostaje przyjęty numer konta z zespołu 5 połączony znakiem "-" z numerem konta zespołu 4 (np. 501-01-402-01-02), jako nazwa kategorii - nazwa konta księgowego, pola: Stawka, Rodzaj, Odliczenia zostają wypełnione odpowiednio wartościami: 23 %, Inne oraz Tak. Konta segmentu Wn i Ma mogą zostać wypełnione w zależności od wybranej opcji:

 • Konto Wn = konto kalkulacyjne, Konto Ma = konto rodzajowe,
 • Konto Wn = konto kalkulacyjne połączone znakiem "-" z kontem rodzajowym, Konto Ma = puste
 • Konto Wn = konto rodzajowe, Konto Ma = konto kalkulacyjne
 • Konto Wn = konto kalkulacyjne połączone znakiem "-" z kontem rodzajowym, Konto Ma = konto kalkulacyjne
 • Konto Wn = konto kalkulacyjne połączone znakiem "-" z kontem rodzajowym, Konto Ma = konto rodzajowe

Funkcja jest przeznaczona dla podmiotów, w których plan kont oparty jest o układ kalkulacyjny lub rodzajowy, a istnieje potrzeba analizowania kosztów w miejscach ich powstawania.

 

 

Zestaw 2: Kategorie na podstawie kont (dla zaznaczonych)

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Plan kont -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kont księgowych.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja składa się z czterech skryptów, które umożliwiają użytkownikowi założenie kategorii ogólnych i szczegółowych dla kategorii kosztowych i przychodowych na podstawie wybranych przez użytkownika kont księgowych.

Koszty kategorie ogólne (dla zaznaczonych)

Na podstawie wskazanych (zaznaczonych) przez użytkownika kont księgowych tworzone są ogólne kategorie kosztowe. Dla tworzonych kategorii użytkownik może wybrać:

 • Stawkę VAT,
 • Rodzaj zakupu (Towary, Usługi, Inne, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Paliwo),
 • Odliczenie (Tak, Nie, Warunkowo),
 • Konto Wn (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis),
 • Konto Ma (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis).

 

Przychody kategorie ogólne (dla zaznaczonych)

Na podstawie wskazanych (zaznaczonych) przez użytkownika kont księgowych tworzone są ogólne kategorie przychodowe. Dla tworzonych kategorii użytkownik może wybrać:

 • Stawkę VAT,
 • Rodzaj (Towary, Usługi, Środki transportu),
 • Odliczenie,
 • Konto Wn (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis),
 • Konto Ma (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis).

 

Koszty kategorie szczegółowe (dla zaznaczonych)

Na podstawie wskazanych (zaznaczonych) przez użytkownika kont księgowych tworzone są szczegółowe kategorie kosztowe. Dla tworzonych kategorii użytkownik może wybrać:

 • Kategorię ogólną (wybór z istniejących w programie kategorii ogólnych),
 • Stawkę VAT,
 • Rodzaj zakupu (Towary, Usługi, Inne, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Paliwo),
 • Odliczenie (Tak, Nie, Warunkowo),
 • Konto Wn (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis),
 • Konto Ma (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis).

 

 

Przychody kategorie szczegółowe (dla zaznaczonych)

Na podstawie wskazanych (zaznaczonych) przez użytkownika kont księgowych tworzone są szczegółowe kategorie przychodowe. Dla tworzonych kategorii użytkownik może wybrać:

 • Kategorię ogólną (wybór z istniejących w programie kategorii ogólnych),
 • Stawkę VAT,
 • Rodzaj (Towary, Usługi, Środki transportu),
 • Odliczenie,
 • Konto Wn (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis),
 • Konto Ma (brak, numer zgodny z zaznaczonym kontem, własny opis).

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.