Generator kont księgowych kontrahentów

Funkcja umożliwia utworzenie słownikowych kont księgowych dla kontrahentów na podstawie listy kartotek kontrahentów.

Instalacja funkcji dodatkowej:

  1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
  2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Plan kont -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
  3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kont księgowych.
  4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
  5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
  6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
  7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia zautomatyzowane zakładanie kont księgowych - słownikowych dla kontrahentów. W pierwszym kroku użytkownik wskazuje konto księgowe, do którego mają zostać utworzone konta analityczne kontrahentów. Następnie, w oparciu o pełną listę kontrahentów Comarch ERP Optima (opcja: Ogólne -> Kontrahenci), zostają utworzone konta analityczne dla poszczególnych kontrahentów.

W zależności od ustawienia konfiguracyjnego Comarch ERP Optima (Konfiguracja -> Firma -> Księgowość -> Księgowość kontowa), konta dla kontrahentów zostają numerowane zgodnie z:

 

  • identyfikatorem kontrahenta,
  • kodem kontrahenta,
  • numerem NIP/PESEL.

Funkcja ma swoje zastosowanie głównie podczas wdrożenia systemu Optima, kiedy wprowadzono (zaimportowano) listy kontrahentów a nie zostały utworzone jeszcze dla nich konta księgowe. W tym momencie funkcja może przyspieszyć wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach księgowych kontrahentów. Funkcję można stosować również w dalszym okresie użytkowania oprogramowania w celu okresowego synchronizowania planu kont z listą kontrahentów.

 

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.