BO księgowe z pliku Excel - konta obce

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel w oparciu o plan kont (bilans otwarcia) przygotowany w innym systemie księgowym - plan kont, który jest odmienny od wprowadzonego do Comarch ERP Optima.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista bilansów otwarcia.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel, który zawiera zapisy (numery kont księgowych) niezgodne z planem kont Comarch ERP Optima (plan kont z innego systemu). W celu zamapowania odmiennych kont księgowych z Comarch ERP Optima, wymagane jest aby w definicji każdego konta księgowego w Optimie, określić odpowiadające mu konto księgowe z systemu obcego - należy to wykonać w polu "Nazwa 2" definicji konta. Podczas wdrożenia systemu pomocna może być również druga funkcja dodatkowa: Plan kont z pliku Excel, która już na etapie wczytywania planu kont do Optimy pozwoli na wczytanie numeru konta obcego.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

 • Kolumna - NumerKonta (tekst, pole wymagane) - numer konta księgowego w systemie obcym, w Optimie pole: "Nazwa 2" w definicji konta.
 • Kolumna - KwotaWn (niewymagane, ale powinna wystąpić przynajmniej jedna kwota Wn lub Ma)
 • Kolumna - KwotaMa
 • Kolumna - KwotaWnWal
 • Kolumna - KwotaMaWal
 • Kolumna - Data (pole niewymagane)
 • Kolumna - Rozrachunek (pole niewymagane, wartość interpretowana: Tak)
 • Kolumna - Płatność (pole niewymagane, wartość interpretowana; Tak)
 • Kolumna - Termin (pole niewymagane)
 • Kolumna - Nr dokumentu (pole niewymagane)
 • Kolumna - Forma płatności (pole niewymagane)

Uwaga: dokumenty walutowe importowane są w/g kursu nieokreślonego (wymagane jest podanie kwoty dokumentu w PLN i walucie).

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.