Kategorie - ustalenie procentu KUP

Funkcja umożliwia zmianę (ustalenie) procentu kosztu uzyskania przychodu dla zaznaczonych lub edytowanej kategorii.

Instalacja funkcji dodatkowej (wariant dla zaznaczonych kategorii):

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kategorie -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kategorii.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Instalacja funkcji dodatkowej (wariant dla pojedynczej kategorii):

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kategorie -> (wejść do dowolnej istniejącej kategorii kosztowej) -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Formularz kategorii.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja jest przeznaczona do użytkowania wraz z modułem Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus Comarch ERP Optima. Pozwala ustalić dla wybranej kategorii lub dla listy zaznaczonych kategorii procent kosztu uzyskania przychodu (KUP). Ustalenie KUP dla kategorii kosztowych pozwala w konsekwencji na bardziej elastyczne tworzenie schematów księgowych (np. rejestr zakupów VAT). Dzięki ustaleniu procentu KUP dla kategorii schemat może rozksięgować daną pozycję faktury na konta stanowiące i niestanowiące KUP zgodnie z zadanym procentem.

 

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.