Faktury z pliku Excel

Funkcja umożliwia seryjny import faktur sprzedaży z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel -> Faktury -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista faktur.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

 • Kolumna  - LpFaktury (pole liczbowe) - pole pozwala na identyfikację kolejnych faktur w wierszach. Jeżeli faktura ma wiele pozycji (wierszy), to LpFaktury dla tych pozycji jest takie samo. Zmiana LpFaktury w wierszu powoduje dodanie nowej faktury. LpFaktury nie muszą być kolejnymi liczbami.
 • Kolumna  - Data wystawienia (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - data wystawienia faktury
 • Kolumna  - Data sprzedaży (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - data sprzedaży faktury
 • Kolumna  - Kod kontrahenta (pole tekstowe) - kod kontrahenta zgodny z Comarch ERP Optima
 • Kolumna  - Pozycja (pole testowe) - kod towaru/usługi zgodny z Comarch ERP Optima
 • Kolumna  - Ilość (pole liczbowe) - ilość towaru/usługi w pozycji faktury
 • Kolumna  - Cena (pole liczbowe) - jednostkowa cena towaru/usługi w pozycji faktury
 • Kolumna  - Waluta (pole testowe) - symbol waluty zgodny z Comarch ERP Optima (wartość pusta = PLN)

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.