Atrybuty towarów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu atrybutów dla towarów z pliku Excel (w tym import atrybutów typu dane binarne).

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Wzorcowy plik Excel składa się z trzech arkuszy:

 • AtrybutyTowarow - stosowany do importu wszystkich typów atrybutów z wyłączeniem formatu danych binarnych. Arkusz przeznaczony dla atrybutów, które nie mają zaznaczonego statusu "Zależny od kontrahenta".
 • AtrybutyTowarowZalezne - stosowany do importu wszystkich typów atrybutów z wyłączeniem formatu danych binarnych. Arkusz przeznaczony dla atrybutów, które mają zaznaczony statusu "Zależny od kontrahenta".
 • AtrybutyTowarowDaneBinarne - stosowany do importu wyłącznie atrybutów będących danymi binarnymi (pliki graficzne, opisy produktów itp.)

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel -> Zasoby -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista zasobów.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

W skład zestawu funkcji służących do importu atrybutów z pliku Excel wchodzą trzy funkcje.

 • "Atrybuty towarów z pliku Excel (bez zależnych)" - funkcja umożliwia import wszystkich typów atrybutów z wyłączeniem formatu danych binarnych. Funkcja przeznaczona jest do importu atrybutów, które nie posiadają statusu "Zależny od kontrahenta". Aby prawidłowo przygotować dane do importu należy prawidłowo wypełnić kolumny z arkusza: AtrybutyTowarow (patrz poniżej).
 • "Atrybuty towarów z pliku Excel (tylko zależne)" - funkcja umożliwia import wszystkich typów atrybutów z wyłączeniem formatu danych binarnych. Funkcja przeznaczona jest do importu atrybutów, które posiadają status "Zależny od kontrahenta". Aby prawidłowo przygotować dane do importu należy prawidłowo wypełnić kolumny z arkusza: AtrybutyTowarowZalezne (patrz poniżej).
 • "Atrybuty binarne towarów z pliku Excel" - funkcja umożliwia import wyłącznie atrybutów będących danymi binarnymi. Aby prawidłowo przygotować dane do importu należy prawidłowo wypełnić kolumny z arkusza: AtrybutyTowarowDaneBinarne (patrz poniżej). Pliki są zaczytywane bezpośrednio do bazy Comarch ERP Optima. Po wykonaniu importu danych pliki mogą zostać usunięte z dysku lokalnego komputera co nie wpłynie na możliwość wyświetlania zawartości plików w Comarch ERP Optima. Podczas przygotowania danych do importu należy mieć na uwadze fakt, że rozmiar wczytywanych plików ma wpływ na rozmiar bazy danych dlatego zaleca się optymalizowanie rozmiaru wczytywanych plików. Wybór parametru: Dodaj atrybuty do załączników umożliwia wraz z dodaniem atrybutu dodanie zdjęcia/załącznika ze zdefiniowanymi w arkuszu tagami  oraz możliwość udostępnienia zdjęcia/załącznika w Comarch eSklep (obie opcje dostępne wyłącznie w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z modułem eSklep).

Uwagi do arkusza AtrybutyTowarow:

 • Kolumna: Towar - kod towaru z Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Atrybut - kod atrybutu towaru z Comarch ERP Optima (atrybuty typu: tekst, lista, liczba, data). Atrybut nie powinien mieć ustawionego statusu "Zależny od kontrahenta" w Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Wartość
  - wartość tekstowa (dla atrybutów tekstowych),
  - wartość liczbowa - max. 4 miejsca po przecinku (dla atrybutów liczbowych)
  - wartość tekstowa (dla atrybutów lista) - nie jest weryfikowane, czy istnieje pozycja listy
  - wartość tekstowa (dla atrybutów data) - w postaci YYYY-MM-DD - wartość powinna być poprzedzona znacznikiem apostrofa

Uwagi do arkusza AtrybutyTowarowZalezne:

 • Kolumna: Towar - kod towaru z Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Atrybut - kod atrybutu towaru z Comarch ERP Optima (atrybuty typu: tekst, lista, liczba, data). Atrybut powinien mieć ustawiony status "Zależny od kontrahenta" w Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Kontrahent - kod kontrahenta z Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Wartość
  - wartość tekstowa (dla atrybutów tekstowych),
  - wartość liczbowa - max. 4 miejsca po przecinku (dla atrybutów liczbowych)
  - wartość tekstowa (dla atrybutów lista) - nie jest weryfikowane, czy istnieje pozycja listy
  - wartość tekstowa (dla atrybutów data) - w postaci YYYY-MM-DD - wartość powinna być poprzedzona znacznikiem apostrofa

Uwagi do arkusza AtrybutyTowarowDaneBinarne:

 • Kolumna: Towar - kod towaru z Comarch ERP Optima
 • Kolumna: Atrybut - kod atrybutu towaru z Comarch ERP Optima (wyłącznie atrybut typu: binarny). 
 • Kolumna: NazwaDanejBinarnej - nie musi być zgodna z nazwą wczytywanego pliku. Pole to ma wyłącznie charakter opisowy i nie jest unikalne w bazie danych Comarch ERP Optima.
 • Kolumna: ŚciezkaDoPliku - to lokalna, istniejąca w momencie importu, ścieżka do pliku zawierającego daną binarną (np. plik graficzny, pdf itp.)
 • Kolumna: TagTitle - oznaczenie tagu dla zdjęć i załączników udostępnianych w eSklepie Comarch ERP Optima (pole może pozostać puste)
 • Kolumna: TagAlt - oznaczenie tagu dla zdjęć i załączników udostępnianych w eSklepie Comarch ERP Optima (pole może pozostać puste)
 • Kolumna: TagLink - oznaczenie tagu dla zdjęć i załączników udostępnianych w eSklepie Comarch ERP Optima (pole może pozostać puste)
 • Kolumna: ESklep - oznaczenie czy zdjęcie lub załącznik ma być udostępniane w eSklepie Comarch ERP Optima (pole może pozostać puste, w przypadku udostępniana należy ustawić wartość: Tak)

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.