Atrybuty kontrahentów z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu atrybutów dla kontrahentów z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kontrahenci -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kontrahentów.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia wykonanie importu atrybutów dla kontrahentów z pliku Excel. Jeżeli kontrahent nie posiada jeszcze przyporządkowanego atrybutu, występującego w arkuszu Excel, to taki atrybut zostanie dodany. Jeżeli atrybut jest już przyporządkowany do kontrahenta to podczas wywołania funkcji dodatkowej możemy zdecydować co ma się wówczas wydarzyć:

 • wiersz arkusza może zostać pominięty (w Comarch ERP Optima pozostanie dotychczasowa wartość atrybutu) - opcja: Pomiń zapis,
 • atrybut zostanie dopisany kolejny raz do kartoteki kontrahenta z wartością z arkusza Excel jako kolejne wystąpienie tego samego atrybutu - opcja: Dodaj kolejny 
 • dotychczas istniejąca wartość atrybutu w Comarch ERP Optima zostanie zastąpiona importowaną wartością z arkusza Excel - opcja: Zamień istniejący zapis. Jeżeli atrybut jest już wielokrotnie przypisany do tej samej kartoteki kontrahenta, zmianie ulegnie wyłącznie pierwsza (najstarsza) wartość atrybutu, a pozostałe wartości pozostaną bez zmian.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi do arkusza AtrybutyKontrahentow:

 • Kolumna: KodKontrahenta powinna zawierać istniejący w Comarch ERP Optima kod kontrahenta.
 • Kolumna: Atrybut powinna zawierać kod istniejącego w Comarch ERP Optima atrybutu kontrahenta.
 • Kolumna: Wartość
  - wartość tekstowa (dla atrybutów tekstowych),
  - wartość liczbowa - max. 4 miejsca po przecinku (dla atrybutów liczbowych)
  - wartość tekstowa (dla atrybutów lista) - nie jest weryfikowane, czy istnieje pozycja listy
  - wartość tekstowa (dla atrybutów data) - w postaci YYYY-MM-DD - wartość powinna być poprzedzona znacznikiem apostrofa

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.