Dokumenty handlowe: Zmiana nazwy i opisu

Funkcja umożliwia zmianę nazwy i opisu pozycji dokumentu na istniejących w Comarch ERP Optima dokumentach handlowych (faktura sprzedaży, faktura zakupu, wydania zewnętrzne, przyjęcia zewnętrzne i inne).

Instalacja funkcji dodatkowej:

  1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML: Zmiana nazwy i opisu pozycji dokumentu.xml
  2. Funkcję możemy podłączyć pod dowolny typ dokumentów handlowych Comarch ERP Optima (faktury sprzedaży, faktury zakupu, wydania zewnętrzne, przyjęcia zewnętrzne itd.). W przykładzie zostanie opisana ścieżka podłączenia dla faktur sprzedaży. Dla innych typów dokumentów ścieżka postępowania jest analogiczna.
  3. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel, a następnie podopcję wybranego typu dokumentu np. Faktury.
  4. Wchodzimy w podgląd dowolnego dokumentu i wybieramy opcje: Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
  5. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Formularz faktury sprzedaży (lub inna nazwa w zależności od wybranego typu dokumentu handlowego).
  6. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
  7. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
  8. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
  9. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
  10. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich typów dokumentów, dla których funkcja ma być dostępna.

Funkcjonalność

Funkcja składa się z dwóch funkcji: zmiana nazwy oraz zmiana opisu. 

Obie funkcje pozwalają na wybranie pozycji dokumentu dla której ma być zastosowana zmiana oraz określenie odpowiednio nowej nazwy lub opisu dla dokumentu. W przypadku zmiany nazwy, nowa nazwa nie może pozostać pusta - musi zostać uzupełniona. W przypadku opisu - nowy opis może pozostać pusty (przypadek usunięcia błędnego opisu).

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.