Import dodatków z Excel

Masowy import dodatków do wynagrodzeń do Comarch ERP Optima.

Program pozwala na zbiorcze wczytanie dodatków do wynagrodzeń (typy wynagrodzeń np. premie lub potrącenia) do systemu Comarch ERP Optima. Program realizuje zarówno dopisywanie nowych dodatków dla pracowników (pierwsze wprowadzenie dodatku do Comarch ERP Optima) jak również okresową ich aktualizację.

Informacje o dodatkach powinny znaleźć się w odpowiednio przygotowanym arkuszu Excel (xls lub xlsx). Wymagane jest zachowanie właściwej nazwy arkusza: Dodatki oraz zastosowanie właściwych nazw i kolejności kolumn - jak na poniższym obrazku. Pola: Nazwisko i Imie mają charakter informacyjny i nie są wymagane. Pola Data_od i Data_do mają znaczenie przy aktualizacji dodatków (w takich przypadkach należy je wypełnić stosownie do informacji jakie zostały by wprowadzone bezpośrednio do systemu Comarch ERP Optima). W przypadku dodatków określonych za pomocą innej wartości niż kwota np. procent premii w kolumnie Kwota należy wprowadzić odpowiednią wartość tj. np. procent premii.